Historisk arkiv

- Krim er en del av Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- I dag er det ett år siden president Putin med et pennestrøk forsøkte å legitimere anneksjonen av Krim og endre Ukrainas og Russlands grenser. Dette er første gang siden andre verdenskrig at grenser i Europa er forsøkt endret på denne måten, sier utenriksminister Børge Brende.

- Norge har fordømt Russlands anneksjon av Krim. Vi kommer ikke til å akseptere anneksjonen. Krim er en del av Ukraina, sier utenriksminister Børge Brende. Norge støtter at Ukrainas legitime regjering igjen skal få kontroll over hele landets territorium innenfor landets internasjonalt anerkjente grenser.

Mer enn ett år siden uroen i Ukraina startet er utenriksministeren fortsatt sterkt bekymret for situasjonen. Over halvannen million mennesker er drevet på flukt fra sine hjem som følge av konflikten. Selv om en våpenhvile inngått 12. februar har bidratt til å redusere intensiteten i kamphandlingene, har striden fortsatt ved enkelte frontavsnitt. Det er avgjørende at partene nå gjennomfører de forpliktelser de påtok seg i Minsk-pakken og bidrar til fremgang i forhandlingene.

Det ukrainske parlamentet vedtok 17. mars en lov om særskilt status for de konfliktrammede områdene i Donbass som en oppfølging av Minsk-pakken. 

- Jeg hilser velkommen det ukrainske vedtaket. Dette viser at Ukraina tar sine forpliktelser på alvor og forsøker å gjennomføre de tiltakene man ble enig om i Minsk.

Russland og opprørerne har kritisert det ukrainske vedtaket, som de mener legger nye føringer utover det som ble avtalt i Minsk. 

- Jeg vil avvise kritikken mot det ukrainske vedtaket. Det ukrainske parlamentet forutsetter at lokalvalg skal gjennomføres før maktoverføring kan finne sted. Dette er helt i tråd med Minsk-pakken, som gjør det klart at lokalvalg skal avholdes i tråd med ukrainsk lovgivning. Opprørerne må nå følge opp ved å gå i dialog med myndighetene i Kyiv om valggjennomføringen slik det forutsettes i Minsk-pakken, sier Brende.