Historisk arkiv

Utenriksministeren lanserte stortingsmelding om handel hos Oslo Medtech

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende besøkte næringsklyngen Oslo MedTech da han lanserte en ny melding til Stortinget om globalisering og handel 29. mai. Meldingen varsler en offensiv handelspolitikk som vektlegger norske interesser innenfor en global økonomi i endring.

Oslo Medtech er en norsk næringsklynge som har som mål å utvikle produkter og tjenester i verdensklasse innen helseteknologi. Brende fikk demonstrert blant annet teknologisk utstyr for å måle forekomst av radon og for tolking i møte mellom pasient og lege.

Brende la vekt på behovet for å sikre åpne, forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår for å sikre at medlemsbedriftene i Oslo Medtech og norsk næringsliv generelt kan lykkes globalt.

Norsk helseteknologi blir demonstrert under lansering av stortingsmeldingen om globalisering og handel. Foto: Veslemøy L. Salvesen, UD
Norsk helseteknologi blir demonstrert under lansering av stortingsmeldingen om globalisering og handel. Foto: Veslemøy L. Salvesen, UD

- Regjeringen legger i dag fram en stortingsmelding om arbeidet med å sikre norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer. For å sikre verdiskaping er det nødvendig å aktivt å utnytte de mulighetene som ligger i det eksisterende rammeverket, samt å forhandle flere og bedre avtaler langs flere spor, med en solid forankring i det multilaterale handelssystemet, sier Brende.