Historisk arkiv

«Nøtt» til å styrke næringsutvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende møtte i går lederen for den mosambikiske cashew-organisasjonen, Filomena Maiopue, for å diskutere budskapet i ny stortingsmelding om næringsutvikling. Samarbeidet mellom Den lille nøttefabrikken i Fredrikstad og Norges Vel har skapt tusenvis av arbeidsplasser for bønder i Mosambik.

- Utviklingsland ønsker seg investeringer og en framtid der de ikke er avhengige av bistand. Regjeringen presenterer nå ny politikk for å bistå utviklingslandene med å skape vekst, sammen med næringslivet, sa Brende etter møtet.

Siden lanseringen i 2014 har Den lille nøttefabrikken solgt om lag en million poser cashew fra Mosambik, noe som tilsvarer nærmere 40 millioner kroner i butikkomsetning. Over 4000 butikker i Norge og Norden selger nå cashew fra Nampula, Mosambik.

 Utenriksminister Børge Brende i møte med Filomena Maiopue, leder for cashew-organisasjonen i Mosambik. Samarbeid med en fabrikk i Fredrikstad har skapt tusenvis av arbeidsplasser i landet. Foto: Christian Birkely, UD

Utenriksminister Børge Brende i møte med Filomena Maiopue (tv), leder for cashew-organisasjonen i Mosambik. Norsk samarbeid har skapt tusenvis av arbeidsplasser i landet. Foto: Christian Birkely, UD

Støtte fra Norad og samarbeid med Norges Vel har vært viktig for å få til dette. Det var Norges Vel som introduserte Brynildgruppen, som eier Den lille nøttefabrikken, for mosambikiske produsenter. Dette gjorde at kjeden inngikk et samarbeid om kjøp av cashew direkte fra bønder, fremfor via mellommenn. Resultatet var at i 2013 ble de første tre containerne med om lag 50 tonn renset cashew sendt til Norge fra Mosambik. I 2014 og 2015 økte dette til én container per måned.

Ringvirkningene av samarbeidet har vært store i Mosambik. Om lag 4000 bønder bidrar med sin årlige produksjon, foruten flere hundre årsverk i prosessleddet. Disse tallene vil med all sannsynlighet øke i årene fremover.

- Målet for utviklingspolitikken er å bidra til økt demokratisering, realisering av menneskerettighetene og til at mennesker kan arbeide seg varig ut av fattigdommen. Verdiskaping og nye jobber er grunnleggende for å få til dette. Derfor varsler regjeringen nå en kraftig styrking av innsatsen for næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet, sa Brende.

Melding nummer 35 til Stortinget, «Sammen om jobben, fokuserer på hvordan bistand i større grad skal utløse private investeringer og initiativ i utviklingsland.