Historisk arkiv

Økt innsats mot overfiske

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

27 land, inkludert Norge, er blitt enige om en ministererklæring for å begrense fiskerisubsidier i forbindelse med WTOs ministerkonferanse i Nairobi denne uken. -Det er meget viktig at vi fikk på plass enighet om å arbeide for å fjerne alle subsidier som bidrar til overfiske og overkapasitet, sier utenriksminister Børge Brende.

- Subsidiering av verdens fiskerier bidrar til overfiske. Bedre regulering av slike subsidier vil være positivt for miljø, økonomi, utvikling og handel, sier utenriksministeren, som leder den norske delegasjonen på ministerkonferansen i Nairobi.

Rundt 30 prosent av de globale fiskeriressursene er gjenstand for overfiske, samtidig som subsidiering av fiskerier forsterker denne utviklingen. Bekymringen for overfiske i alle hav fører til brede allianser mellom land på ulike utviklingsnivåer.

Landene forplikter seg til å arbeide for å fjerne alle subsidier som bidrar til overfiske og overkapasitet. Landene forplikter seg også til å øke åpenhet og rapportering om fiskerisubsidier, noe som vil bidra til bedre informasjon om fiskerisubsidiers virkning på handel og fiskeressursene.

Fiskerisubsidier er i tillegg et tema på selve ministerkonferansen. WTOs ansvar for å redusere subsidier som bidrar til overfiske, er slått fast i FNs bærekraftsmål. Norge har i mange år arbeidet for forbud mot slike subsidier i WTO.

Ministererklæringen er tilgjengelig her.