Historisk arkiv

Rapport fra Visjon 2030-konferansen

Nasjonal dugnad for bærekraftsmål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Høsten 2014 inviterte regjeringen til nasjonal dugnad for hvordan innovasjon kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål for helse og utdanning innen 2030. Over 100 bidrag kom inn og 29 av disse ble drøftet på en oppfølgingskonferanse våren 2015.

Initiativet til den nasjonale innovasjonsdugnaden kom fra utenriksministeren i samarbeid med helse- og omsorgsministeren og kunnskapsministeren. Dugnaden skulle komme opp med konkrete ideer til hvordan norsk innovasjon kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål innen helse og utdanning. Det var mulig å spille inn ferdig utviklede løsninger, konkrete løsningsforslag og ideer til løsninger.

De innsendte bidragene ble vurdert av Norad sammen med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Innovasjon Norge. 29 innovative løsninger dannet grunnlag for oppfølgingskonferansen ved NTNU i Trondheim den 2.-3. mars 2015. Om lag 430 deltakere, hvorav 90 studenter deltok.

De to konferansene danner grunnlaget for rapporten fra prosjektet Visjon 2030. Rapporten presenterer hovedpunktene fra arbeidsgruppene, plenumsforedrag og paneldiskusjoner (inkludert lenker til videopptak av hver sesjon). Bidrag fra Norad, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge beskriver videre arbeid innen helse- og utdanningsinnovasjon. Rapporten gir også en oversikt over ulike typer finansieringsordninger man kan søke på for å realisere ideene som kom opp i forbindelse med prosjektene.

Utenriksministeren annonserte på konferansen en ny finansieringsmekanisme for innovasjon innen helse og utdanning, som skal lanseres høsten 2015. Mer informasjon om Visjon 2030 på Norads nettsider.