Historisk arkiv

Nyheter

Norge ber Israel stanse planene om tvangsflytting og riving av palestinsk landsby på Vestbredden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge ber Israel stanse planene om tvangsflytting av innbyggerne og riving av den palestinske landsbyen Susiya på Vestbredden. Dette er en meget uheldig utvikling som i tillegg til å ramme de palestinske innbyggerne også er skadelig for muligheten til å starte fredsprosessen igjen, sier utenriksminister Børge Brende.

I juni ble de om lag 350 innbyggerne i den palestinske landsbyen Susiya sør på Vestbreddden informert av israelske myndigheter om at landsbyen er ulovlig bygd og vil bli revet. Norges stedlige representant i Palestina skal torsdag delta på en FN-ledet delegasjon til Susiya, for å vurdere situasjonen.

- Norges holdning til Israels okkupasjon og den israelske bosettingspolitikken er velkjent for israelske myndigheter og et tema som jeg jevnlig tar opp i mine samtaler med israelske politikere. Som leder i giverlandsgruppen for Palestina konsulterer Norge jevnlig USA, EU og partene i konflikten om hvilke tiltak som i felleskap kan tjene både Israel og Palestina. Det vil vi gjøre også i denne saken, sier utenriksministeren.

Norge slutter seg til kritikken fra USA og EU og ber Israel stanse planene om å tvangsflytte sivile og rive palestinske boliger og infrastruktur i Susiya og Abu Nwar. Brende understreker at Norge i likhet med det internasjonale samfunn mener at en tostatsløsning vil tjene begge parter best. Handlinger som undergraver gjensidig respekt, tillit og forståelse vil bidra til å svekke arbeidet for en selvstendig palestinsk stat.

Det bor i dag mer enn 400 000 israelere på den okkuperte Vestbredden og i Golan. Regjeringen anser de israelske bosettingene på okkupert område som folkerettsstridige. Dette synet er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, deriblant resolusjon 465 og 471, og vurderinger fra den internasjonale domstolen i Haag. For Norge innebærer dette både en forpliktelse til ikke selv å iverksette støttende tiltak, og til å motvirke aktiviteter som støtter opp under de ulovlige bosettingene.