Historisk arkiv

Nyheter

Presisering av restriktive tiltak mot Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet har vedtatt å presisere de restriktive tiltakene mot Russland. Det norske regelverket er dermed på linje med de endringer som EU vedtok 4. og 18. desember 2014. En endringsforskrift ble fastsatt av Utenriksdepartementet 14. april og kunngjort på Lovdata 17. april 2015.

Endringsforskriften omfatter i hovedsak:

  • På energiområdet presiseres forbudet mot leveranser til oljeleting og –utvinning på dypt vann til å omfatte oljeleting og –utvinning på havdybder mer enn 150 meter. Forbudet mot leveranser til arktisk oljeleting og –utvinning presiseres til å gjelde leting og utvinning i havområdet nord for polarsirkelen, mens forbudet mot leveranser til skiferoljeprosjekter presiseres til å omfatte prosjekter som har potensiale til å produsere olje, fra reserver i skiferformasjoner, ved hjelp av hydraulisk frakturering. I tillegg presiseres det at «Russland» inkluderer Russlands eksklusive økonomiske sone og kontinentalsokkel.
  • Når det gjelder finanssektoren og forbudet mot å yte lån eller kreditter til visse listeførte selskaper, gjøres det presiseringer som på visse vilkår åpner for utbetalinger under tidligere inngåtte låne- eller kredittavtaler, selv etter 11. oktober 2014.
  • Når det gjelder forbudet mot eksport av flerbruksvarer, presiseres det at underliggende kontrakter i enkelte tilfeller kan oppfylles.
  • De eksisterende forbudene mot Krim og Sevastopol skjerpes inn, blant annet ved at det innføres et generelt investeringsforbud.

Forskriften endrer også listen over personer som rammes av frystiltak, i tråd med EUs siste vedtak.

For nærmere informasjon se endringsforskrift om tiltakene.