Historisk arkiv

Niende Tisa-runde – Uruguay sluttet seg til forhandlingene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den niende forhandlingsrunden ble avholdt under amerikansk møteledelse 9.-13. februar 2015. Uruguay deltok for første gang i forhandlingene, som nå består av 24 forhandlingsparter som sammen representerer 51 land.

Partene fortsatte diskusjoner om prinsipper for elektronisk handel, handel med finansielle tjenester, telekom, profesjonstjenester, skipsfart, vei- og lufttransport og pakkepost, samt bestemmelser om åpenhet og god forvaltningsskikk, offentlige anskaffelser og bestemmelser om adgang for spesialiserte tjenesteytere på midlertidig oppdrag. Det var også en kort diskusjon om et forslag om pasientmobilitet.

Norge fortsatte arbeidet i en mindre gruppe land med bestemmelser om energirelaterte tjenester, basert på et konseptpapir og et tekstforslag som Norge har fremlagt tidligere sammen med Island.

Norge var spesielt fornøyd med god fremdrift i diskusjonene om et vedlegg med særbestemmelser om internasjonal skipsfart, som vil sikre likebehandling gjennom klare og felles rammebetingelser.

Neste forhandlingsrunde finner sted i midten av april, da under EUs møteledelse.