Historisk arkiv

Økt norsk utdanningsstøtte til Unesco

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge gir 85,5 millioner kroner til FNs organisasjonen for kultur, utdanning, vitenskap og kommunikasjon (Unesco). 78 millioner kroner er øremerket utdanning.

Støtten til Unescos arbeid for 2015 er en økning av støtten til utdanning på 14 millioner fra i fjor. Avtalen ble underskrevet i et møte med Unescos leder, Irina Bokova, og Norges OECD/Unesco-ambassadør Elin Østebø Johansen i Paris i dag.

Unesco er en sentral samarbeidspartner i den norske utdanningssatsingen. Som FNs eneste organisasjon med et særlig utdanningsmandat er Unesco en viktig leverandør av kunnskap om - og analyse av globale utdanningsspørsmål og utdanningssituasjonen i ulike land. Unesco bidrar også til å styrke kapasitet og kompetanse på utdanningssektoren i utviklingsland gjennom nært samarbeid med nasjonale myndigheter.

Den norske støtten skal i første rekke brukes til å utvikle og styrke nasjonale utdanningssystemer i de fattigste og mest sårbare utviklingslandene. Avtalen skal også bidra til bestemte satsinger, som å forebygge tidlige svangerskap og bidra til at tenåringsjenter kan fullføre utdanningen.

Norge vil øke bidraget til Unescos arbeid med ytringsfrihet. Midlene skal blant annet brukes til opplæringsprogrammer for nasjonale politistyrker. Avtalen støtter også Unescos arbeid innen henholdsvis havforvaltning og beskyttelse av kulturarv.