Historisk arkiv

Ambassadør Harald Neple valgt til leder av WTOs hovedråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ambassadør Harald Neple ble i dag valgt til leder av Hovedrådet i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

- At ambassadør Neple er valgt til leder av Hovedrådet er et uttrykk for at Norges innsats og rolle som aktiv bidragsyter for å bringe det globale handelssystemet fremover verdsettes. Ikke minst er det en anerkjennelse av den tilliten ambassadør Neple har opparbeidet i WTO og hans solide kunnskap om handelspolitikk, sier utenriksminister Børge Brende.

Hovedrådet er øverste beslutningsorgan i WTO. Hovedrådet og de underliggende organer; råd, komiteer og arbeidsgrupper, står for den daglige virksomheten i organisasjonen. Alle WTOs medlemmer er representert i Hovedrådet. Neple, som leder Norges faste delegasjon til WTO i Genève, vil være leder av Hovedrådet i 2016.

Siden WTO ble opprettet i 1995 har Norge hatt vervet tre ganger tidligere: ambassadør Kåre Bryn (2000-2001), ambassadør Eirik Glenne (2006-2007) og ambassadør Elin Østebø Johansen (2012-2013).

Les WTOs pressemelding her (engelsk)