Historisk arkiv

Aspaker åpnet ny mottaksterminal for norsk gass i Tyskland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EØS/EU-minister Elisabeth Aspaker åpnet på vegne av den norske regjeringen i dag en ny mottaksterminalen for gass i Emden, sammen med representanter for Tysklands regjering og delstatsregjeringen i Niedersachsen.

- Åpningen av den nye terminalen legger grunnlaget for nye tiår med pålitelige gass-leveranser til Tyskland fra den norske sokkelen, sa EØS/EU-minister Aspaker. Foto: Rune Bjåstad, UD

- Gass er et viktig supplement til fornybare, variable energikilder og sikrer kraftproduksjonen i dagens og framtidens energimiks, sier Elisabeth Aspaker.  

Det norske gasstransportsystemet er en vesentlig del av den "norske gassmaskinen" som i snart 40 år har levert pålitelig gass til Tyskland og Europa.  

- Gassco er en svært kompetent operatør for dette integrerte, kostnadseffektive og fleksible systemet, og sørger for høy regularitet for norske gassleveranser. Dette er viktig både for Norge som eksportør av gass og for kunder i Tyskland og Europa som er avhengig av sikker tilgang på energi, sier EØS/EU-minister Aspaker.  

- Åpningen av den nye terminalen legger grunnlaget for nye tiår med pålitelige gass-leveranser til Tyskland fra den norske sokkelen, understreker EØS/EU-ministeren. - For regjeringen er langsiktighet svært viktig, sier hun. 

Norge har produsert bare en tredjedel av våre beregnede gassressurser de siste 40 årene, og vi regner med fortsatt stabil og høy produksjon i tiårene som kommer.  

Fakta:

Den nye mottaksterminalen erstatter eksisterende Norsea Gas Terminal (NGT) som ble satt i drift i 1977 i forbindelse med utbyggingen av Ekofisk-feltet. Terminalen i Emden mottar en betydelig andel av de norske gassleveransene til Tyskland gjennom rørledningen Norpipe.

Interessentskapet Gassled tok en investeringsbeslutning om å bygge ny mottaksterminal i Tyskland høsten 2012. Den nye terminalen er bygget på et ubrukt areal innenfor eksisterende terminalområde i Emden, og det fysiske arbeidet startet høsten 2013. Kontrakt for bygging av terminalen ble tildelt Linde Engineering Dresden GmbH. 

Den nye mottaksterminalen gir ikke økt eksportkapasitet, men funksjonaliteten til den nye terminalen vil være godt tilpasset framtidige behov for prosessering av gass fra felt både i Ekofisk-området og andre deler på norsk sokkel.  

  • Prosjektet ferdigstilt innen tidsrammen og godt under kostnadsbudsjett. Totalkostnaden har vært rundt 380 millioner euro.  
  • Ca. 2000 tonn stål, 1700 meter med store rør, 250 000 meter med instrumentkabler, 330 000 med elektriske kabler og 10 000 tonn med betong er installert på området. I tillegg er 1710 betongpæler satt ned for å stabilisere bakken. Området den nye mottaksterminalen er bygget på, er ca 12 mål (12 000 m2).  
  • Terminalen har kapasitet på 34,1 mill. sm3 pr dag. 
  • Totalt er det lagt ned hele 1,2 millioner arbeidstimer på byggeplassen og medarbeidere fra 20 ulike nasjoner har vært involvert i byggeprosessen.  
  • Det har vært en overordnet målsetning for Gassco å gjennomføre prosjektet uten skader på mennesker eller miljø. Hovedutfordringen har vært å utvikle en felles hms-kultur for alle involverte selskap. Samlet sett er HMS-resultatene akseptable.