Historisk arkiv

Glad for benådninger i Aserbajdsjan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Jeg er svært glad for benådningen i dag av en rekke fengslede aserbajdsjanere som har utmerket seg med sitt samfunnsengasjement. De har stått for en innsats som er helt vesentlig for å bygge et samfunn basert på menneskerettigheter, demokrati og rettsstat. Jeg ser frem til at de nå kan fortsette sitt virke til beste for sitt land, sier utenriksminister Børge Brende.

I anledning av høytiden Novruz ble i dag en rekke fanger benådet av Aserbajdsjans president. I listen inngår personer som har vært ansett som ofre for politisk motiverte fengslinger. I ett av tilfellene (Rasul Jafarov) ble dette fastslått i en dom kunngjort samme dag av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Noen av landets mest kjente journalister, menneskerettsadvokater og -aktivister sitter imidlertid fortsatt fengslet.

– Jeg vil sterkt oppfordre aserbajdsjanske myndigheter til å følge opp dagens benådninger ved å sette fri også resten av fangene som sitter bak lås og slå etter å ha markert seg som forkjempere for grunnleggende rettigheter. Behovet for deres bidrag til å utvikle sitt land i tråd med verdier Aserbajdsjan har forpliktet seg til, er større enn noensinne, sier utenriksministeren.