Historisk arkiv

Horisont 2020 - et løft for fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Horisont 2020 er Europas store innovasjons- og kunnskapsløft. Et løft som skal ruste Europa for fremtiden. Derfor er jeg glad for å se så mange viktige aktører fra næringslivet og forskningsmiljøene her. Dere sitter med nøkkelen til at vi skal lykkes med den omstillingen Norge er i gang med.

Det sa EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker under mobiliseringskonferansen for Horisont 2020 i dag.

Konferansen var rettet mot næringslivet, og Aspaker holdt avslutningsinnlegget. Arrangementet fant sted i Næringslivets Hus med om lag 175 deltakere, og med innlegg også fra næringsministeren og kunnskapsministeren.

Generelt skårer Norge lavt på internasjonale målinger innen forskning og utvikling fordi norsk næringsliv forsker mindre enn i sammenliknbare land.

Norges deltakelse i Horisont 2020 (H2020) er uten sammenlikning den største enkelt­investeringen norske myndigheter har internasjonalt på forsknings- og innovasjonsområdet. Over de syv årene blir om lag 800 milliarder kroner til sammen lyst ut. Norge ønsker å hente tilbake rundt to prosent av midlene.

Norske bedrifter sitter med en viktig nøkkel til at Norge skal lykkes i H2020. For at næringslivet skal delta mer, må flere og nye bedrifter mobiliseres. Bedrifter og forskningsinstitusjoner må også samarbeide mer. I tillegg kan de finansielle instrumentene i H2020 utnyttes bedre.

Forsknings- og innovasjonsprosjekter er gode verktøy for omstilling og internasjonalisering. Gjennom partnerskapene får bedriftene del i europeiske verdikjeder, markeder og de får ny kunnskap.

Les hele innlegget til statsråden her.