Historisk arkiv

Internasjonal innsats for minerydding i Colombia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er svært fornøyd med at så mange land vil bidra til minerydding i Colombia. Det er nødvendig for varig stabilitet og utvikling, sier utenriksminister Børge Brende etter at Norge og USA inviterte til felles givermøte i New York søndag. 20 land lovet omkring 872 millioner kroner i støtte.

Juan Manuel Santos, John Kerry og Børge Brende

Utenriksminister Børge Brende og USAs utenriksminister John Kerry ledet givermøtet til støtte for minerydding i Colombia. Les felleserklæringen etter møtet her.  Representanter for tyve land uttrykte støtte til fredsavtalen som vil bli undertegnet i Cartagena i neste uke, og lovet USD 105 millioner (ca 872 millioner kroner) til rydding av eksplosive etterlatenskaper etter femti år med konflikt. Norge vil bidra med 180 millioner kroner over tre år.

- Hvis ikke noe gjøres, vil denne arven etter år med konflikt fortsette å drepe og lemleste uskyldige mennesker i flere tiår fremover.  Colombias regjering har den vilje og besluttsomhet som skal til for å gjøre minerydding til en nasjonal prioritet, og det gjør meg optimistisk, sier utenriksminister Brende.

Colombia er det mest minerammede land i verden etter Afghanistan, og fredsavtalen vil for første gang gi adgang til noen av de hardest rammede områdene. Colombias president Santos rettet en varm takk til giverlandene, og minnet om at all fredelig utvikling på landsbygda i Colombia forutsetter at områder først er ryddet for landminer.

Givermøtet ble innledet med et møte med organisasjoner og næringslivsrepresentanter, med fokus på innovative partnerskap for global mineinnsats. Norsk Folkehjelp og Yara deltok fra norsk side. Norsk Folkehjelp leder et pilotprosjekt i Colombia hvor de tidligere motstanderne i konflikten Farc-geriljaen og regjeringshæren for første gang samarbeider om å rydde miner i tidligere konfliktområder. Yara er engasjert i landbruksutvikling i Colombia, bl.a. for å øke produktiviteten i kaffedyrking i konfliktrammede områder. Det er aktuelt å utvide virksomheten til flere områder så snart de er ryddet for landminer.

Norge og USA tok tidligere i år initiativ til et globalt løft for mineinnsats i Colombia.

Børge Brende, Dag Nylander og Arne Cartridge