Historisk arkiv

Kritisk viktig med humanitær tilgang i Aleppo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er helt avgjørende å få humanitær tilgang til den beleirede sivilbefolkningen inne i Øst-Aleppo. Norge stiller seg derfor bak FNs appell til de stridende partene om en 48-timers humanitær pause i kamphandlingene, sier utenriksminister Børge Brende.

Han er svært bekymret for den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen i Aleppo etter at det syriske regimets militære styrker nå har beleiret den østlige delen av byen og kuttet all humanitær tilgang til området. I Øst-Aleppo, som er kontrollert av opprørsgrupper og under angrep fra regimet og dets allierte, bor det anslagsvis 300 000 mennesker som lever under uhyre vanskelige forhold. I de siste ukene har det pågått meget intense kamphandlinger i og rundt Aleppo som, i strid med de humanitære prinsipper, direkte har rammet sivilbefolkningen, helsefasiliteter og sivil infrastruktur.  Siden 7. juli har det vært umulig å få inn humanitær hjelp til den østlige bydelen. 

- Det er helt uakseptabelt at den syriske sivilbefolkningens påføres stadig større lidelser som følge av en krigføring som på groveste vis fortsetter å bryte med humanitære prinsipper.  Det er kun en politisk løsning som vil få varig slutt på lidelsene. Jeg vil understreke vår støtte til FN og spesialutsending Staffan de Misturas arbeid for å få til dette, sier utenriksministeren.

Syriske og russiske militære styrker melder at de har tatt initiativ til såkalte «humanitære korridorer», der sivilbefolkningen skal få hjelp om de forlater Øst-Aleppo. Det er imidlertid svært usikkert om sivile har mulighet til eller ønsker å risikere å forlate byen, ettersom kampene pågår.

- Slike korridorer vil bare fungere dersom alle parter aksepterer dem, dersom de er basert på frivillighet for sivilbefolkningen, dersom fri og sikker ferdsel kan garanteres og dersom det venter adekvat hjelp og beskyttelse i den andre enden. Uansett er det fortsatt et krav, i henhold til internasjonal humanitær rett, at det gis uhindret humanitær tilgang til alle som av ulike grunner blir værende igjen inne i Øst-Aleppo, understreker Brende.

De humanitære behovene i landet er svært alvorlige med enorme udekkede behov. Mer enn 13 millioner mennesker har behov for humanitær assistanse inne i Syria. Stadig flere syrere tvinges til å flykte. I tillegg til akutt nødhjelp, støtter Norge også mer langsiktige bistandstiltak med matsikkerhet, jordbruk og gjenoppbygging av ødelagte hjem. Norge bidrar med 2,4 milliarder kroner i bistand til Syriakrisen i 2016.