Historisk arkiv

Sterke bånd mellom Norge og Canada

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- I møtet med dagens sikkerhetspolitiske bilde er de transatlantiske forbindelsene viktigere enn noen gang. Få land har mer til felles enn Norge og Canada – geografisk, ressursmessig og verdimessig. Våre to land deler verdier og erfaringer som er relevante for å løse vår tids store globale utfordringer, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Børge Brende avla i dag offisielt besøk til Ottawa. Under besøket møtte utenriksministeren blant annet utenriksminister Stéphane Dion, utviklingsminister Marie-Claude Bibeau og lederen for utenrikskomitéen i Underhuset, Bob Nault. I tillegg hadde Brende et arbeidsmøte med ledende utenrikspolitiske tenketanker.

Blant temaene som ble berørt i samtalene, stod sikkerhet i nord sentralt.

Sikkerhet sto sentralt da utenriksminister Børge Brende møtte sin kanadiske kollega, Stéphane Dion. Foto: Frode O. Andersen, UD
Sikkerhet sto sentralt da utenriksminister Børge Brende møtte sin kanadiske kollega, Stéphane Dion. Foto: Frode O. Andersen, UD

- Bevaring av Arktis som en fredelig region krever økt situasjonsbevissthet og nærvær. Samtidig er det i vår interesse å ha et godt forhold til Russland i nord og videreføre det praktiske samarbeidet innenfor områder som atomsikkerhet, søk og redning og fiskerisamarbeid. Jeg ønsker derfor velkommen kanadiske signaler om å gjenoppta dialogen med Russland om arktiske spørsmål, sier utenriksministeren.

Norge og Canada har også en felles tilnærming til en rekke internasjonale spørsmål. Oppfølging av FNs bærekraftsmål står høyt på dagsordenen i begge land. I likhet med Norge har Canada også økt sitt bidrag til trening og opplæring av lokale styrker i kampen mot Isil. Våre to land bidrar også med betydelige humanitære midler i Syria og naboregionen.

- Utvikling i sårbare stater krever en helhetlig, langsiktig tilnærming som kombinerer politiske og militære virkemidler. Her er tenkningen i Norge og Canada lik på mange områder, sier Brende.

Utenriksministeren benyttet også anledningen til å uttrykke sin medfølelse i anledning den store skogbrannen i provinsen Alberta. Over 90.000 innbyggere er så langt evakuert og Canadas samlede oljeproduksjon er redusert med en fjerdedel.

- Jeg er imponert over hvordan kanadiske myndigheter har håndtert denne vanskelige situasjonen og over det pågangsmot kanadiere utviser i en vanskelig tid, sier Brende.