Historisk arkiv

Norge med i initiativ for å styrke vaksineutvikling mot pandemier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er behov for en styrket innsats for å utvikle vaksiner mot pandemier, sier utenriksminister Børge Brende. Norge har derfor tatt initiativ sammen med bl.a. Gates Foundation, for å styrke samarbeidet mellom privat og offentlig sektor på dette feltet.

Utenriksminister Brende deltok i forrige uke på et møte om vaksineutvikling under World Economic Forum i Davos. Her kom ledelsen for de fem viktigste vaksineprodusentene, representanter for Verdens helseorganisasjon (WHO), Den internasjonale vaksinealliansen (Gavi), Bill og Melinda Gates Foundation og flere lands regjeringer sammen for å diskutere hvordan utviklingen av vaksiner mot pandemier kan styrkes. På møtet deltok også smitteverndirektør John-Arne Røttingen fra Folkehelseinstituttet.

Norge følger opp arbeidet mot pandemier med et nytt initiativ i samarbeid med ledende vaksineprodusenter. Her er utenriksministeren på besøk i Sierra Leone. Foto: UD
Norge følger opp arbeidet mot pandemier med et nytt initiativ i samarbeid med ledende vaksineprodusenter. Her er utenriksministeren på besøk i Sierra Leone. Foto: UD

Dette er et felt som ikke er kommersielt interessant for de private selskapene. Derfor er det behov for et partnerskap mellom privat og offentlig sektor, på tvers av landegrenser. Utenriksministeren mener initiativet er en sentral respons på behovet for en samordnet global finansieringsmekanisme slik det blir foreslått blant annet fra WHO.

- Norge ser dette initiativet som meget viktig i forebyggingen av helsekriser og pandemier, sier utenriksminister Børge Brende. – Vi vil bidra aktivt og støtte utviklingen av dette tiltaket.

Brende signaliserte at Norge er beredt til å delta aktivt i arbeidsgruppen og bidra med økonomisk støtte til driften av gruppen. Andre land og private givere som Gates Foundation og Wellcome Trust har gitt positive signaler om investeringer. Man forventer at også G7-landene vil engasjere seg.

Det vil bli utarbeidet en handlingsplan i løpet av det første halvåret, og World Economic Forum vil nå etablere en arbeidsgruppe der Norge forventes å spille en aktiv rolle.