Historisk arkiv

Statssekretær Skogen orienterte om Tisa-forhandlingene og Norges reviderte tilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Fredag 13. mai informerte statssekretær Tone Skogen WTO-utvalget om status for forhandlingene om avtalen for handel med tjenester (Tisa) og om det reviderte tilbudet Norge har lagt frem i forhandlingene. WTO-utvalget er regjeringens rådgivende utvalg for handelspolitikk. Det inviteres bredt til møtene, og denne gangen deltok om lag 35 representanter fra ulike organisasjoner.

- Det har vært god fremdrift i forhandlingene siden forrige møte i WTO-utvalget om Tisa. Partene har vist at de er villige til å jobbe hardt for å finne gode løsninger, sa statssekretær Tone Skogen i sin innledning.

Skogen påpekte at siden Gats (General Agreement on Trade in Services) trådte i kraft for over 20 år siden har det skjedd en betydelig ekspansjon i den internasjonale handelen med tjenester. Det har også skjedd betydelig markedsåpning i andre land.

- Tisa er vår mulighet til å få flere land med på å binde likebehandling på et høyere nivå. Resultatet vil dermed innebære at de andre Tisa-landene kommer nærmere Norges åpenhetsnivå for tjenester, poengterte statssekretæren.

Under innledningen understreket Skogen også betydningen av handelsavtaler:

- Å forplikte seg til å følge regler er positivt og nødvendig, og spesielt viktig i den omstillingen vi ser i norsk økonomi. Vi forplikter oss slik vi vil at alle andre skal forplikte seg. Det gjør vi fordi vi mener det er positivt at Norge og andre land blir enige om felles kjøreregler for internasjonal tjenestehandel, sa Skogen.