Historisk arkiv

Sterkt beklagelig med henrettelser i Indonesia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er sterkt beklagelig at Indonesia henrettet fire personer i natt. Jeg oppfordrer Indonesia til å stanse alle videre henrettelser og til å gjeninnføre sitt moratorium på dødsstraff, sier statssekretær Tore Hattrem.

Indonesia henrettet natt til 29. juli fire fanger dømt til døden for narkotikasmugling. Myndighetene har varslet at til sammen 14 fanger, alle dømt for forbrytelser knyttet til narkotika, vil bli henrettet i nær framtid.

- Dødsstraff er ikke forenlig med respekten for individets verdighet og ukrenkelighet, er inhumant og har ingen avskrekkende effekt. I dag har fire av fem land i verden avskaffet dødsstraff enten i lov eller i praksis. Jeg håper at også Indonesia vil avskaffe dødsstraff på sikt, sier statssekretær Hattrem.

I juni i år var Norge vertskap for Verdenskongressen mot dødsstraff, som bekreftet den globale trenden bort fra bruken av dødsstraff.  Norge tar avstand fra all bruk av dødsstraff og oppfordrer alle land til å avskaffe dødsstraff både i lovgivning og i praksis.