Historisk arkiv

Bekymringsfull utvikling i Tyrkia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen følger nøye med på utviklingen i Tyrkia etter forsøket på statskupp 15. juli. – Vi er spesielt bekymret for de omfattende tiltakene overfor offentlig ansatte og media, sier utenriksminister Børge Brende. Han har diskutert situasjonen med Tyrkias utenriksminister, EUs presidentskap og utenriksministre fra flere land.

- Norge støtter opp om den demokratisk valgte regjeringen i Tyrkia. Det er nødvendig med et rettsoppgjør for de ansvarlige bak kuppforsøket. Samtidig ser vi at omfattende permitteringer og oppsigelser av ansatte i utdanningsvesenet, rettsvesenet og andre sektorer skjer i et omfang som skaper store utfordringer for rettsikkerheten. En rekke medier er blitt stengt og det utstedes arrestordre mot et høyt antall journalister. Norge deler derfor EU og Europarådets bekymring for situasjonen, sier utenriksministeren.

Utenriksminister Brende diskuterte i går med europeiske kolleger og EUs formannskap ved utenriksminister Miroslav Lajčák fra Slovakia hvordan en samlet kan bidra til at Tyrkia overholder sine menneskerettighetsforpliktelser. Brende hadde også en lengre samtale med Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu, der han tok opp bekymringer for rettsstaten, ytringsfrihet og situasjonen for journalister og akademikere spesielt.

Norske myndigheter har mottatt henvendelser fra institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner i Norge, som uttrykker bekymring over situasjonen. Tyrkia har erklært unntakstilstand i 90 dager og annonsert at de vil fravike deler av Den europeiske menneskerettskonvensjon i denne perioden. Norge forutsetter at Tyrkia vil etterleve sine forpliktelser i henhold til konvensjonen.

- Det er viktig at rettsstatens prinsipper opprettholdes også i krevende situasjoner som i kjølvannet av et statskupp og i kampen mot terrorisme. Vi merker oss uttalelser fra myndighetene om muligheten for å gjeninnføre dødsstraff og minner om at tortur under enhver omstendighet er forbudt. Vi har sett en negativ utvikling i Tyrkia de seneste årene når det gjelder menneskerettigheter. Det er avgjørende at kuppforsøket ikke brukes til å bringe opposisjonelle stemmer til taushet, sier utenriksministeren.