Historisk arkiv

Nyheter

Norsk støtte til Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Under president Porosjenkos besøk til Oslo 18. oktober bekreftet statsminister Erna Solberg at Norge har et langsiktig perspektiv på sin støtte til Ukraina.

Norges støttepakke til Ukraina utgjør ca 200 millioner kroner i 2016, og går til reformarbeidet i offentlig sektor og humanitært arbeid i de områdene som er rammet av konflikten i Øst-Ukraina. Norge vil øke sin støtte til blant annet energieffektivisering, demokrati og rettsstatsreform.

- Ukraina står overfor et svært krevende reformarbeid. Dette er et langsiktig arbeid som vil kreve tydelig politisk lederskap. Men også Norges støtte må være langsiktig for å være relevant og kunne skape resultater, sier utenriksminister Børge Brende.

Ukraina gjennomgår omfattende reformer. Siden 2014 har Norge støttet reformprosjekter innen tre prioriterte områder: Rettstatsreform og godt styresett, energireform og energieffektivisering, og økonomisk reform og handel.

Forutsetningene for demokrati og vekst

En fungerende rettsstat er en forutsetning for demokrati og økonomisk vekst. Forutsigbarhet, rettssikkerhet og respekt for grunnleggende menneskerettigheter danner det beste grunnlaget for norsk-ukrainsk samarbeid. Norge støtter derfor aktører i justissektoren og organisasjoner i det sivile samfunn. Vi bistår med rådgivning til ukrainske myndigheter og demokratiopplæring til statlige og ikke-statlige aktører.

Ukraina har enorme muligheter for å redusere sitt energiforbruk og utvikle nye energikilder. Dette vil ha positive effekter for miljø, økonomi og energisikkerhet. Norge finansierer prosjekter som bidrar til økt energieffektivitet og utvikling av energisektoren innen fornybar og fossil energiutvinning, samt sikring av kjernefysisk materiale.

Ukraina har en omfattende industri- og landbruksproduksjon. Landet har stort potensiale for å øke samhandelen med Norge og andre europeiske land. Økt handel vil ha stor betydning for ukrainsk økonomi. Norge støtter prosjekter innen næringsutvikling, kompetansebygging av tilsynsmyndigheter, organisasjoner som fremmer næringslivskontakt og gir råd om tilgang til det europeiske fellesmarkedet.

I tillegg gir Norge humanitær bistand til Ukraina. Konflikten i Øst-Ukraina har store menneskelige omkostninger. Ifølge FN rammer den humanitære situasjonen nesten fem millioner mennesker. Nær 10.000 er drept, og mer enn 2,3 millioner er flyktninger eller internt fordrevne. Behovet for humanitær hjelp er stort. Norge gir støtte til frivillige norske, ukrainske og internasjonale organisasjoner for humanitært arbeid i berørte områder. Norge stiller også personell til OSSEs observatørlag i Ukraina (Special Monitoring Mission in Ukraine).

Støtter arbeid med atomsikkerhet

Norge støtter videre arbeidet med atomsikkerhet. Det er positiv utvikling både innen det norsk-svenske arbeidet om reaktorsikkerhet, fysisk sikring og regulatorisk samarbeid, og innen det norsk-amerikanske arbeidet om grensekontroll av radioaktivt materiale.

Under besøket av Ukrainas president Porosjenko bekreftet statsminister Erna Solberg at Norge vil videreføre støttepakken til Ukraina. Det ble også gjort kjent at man fra norsk side vil øke sitt bidrag til Europarådets treårige handlingsplan for utvikling av demokrati og rettsstatsreform i Ukraina med ytterligere ti millioner kroner. Samlet betyr det at Norge vil bidra med 35 millioner kroner og dette vil gjøre Norge til en av de største bidragsyterne til handlingsplanen.

Videre vil Norge øke sin støtte til Nefco (det nordiske miljøfinansieringsselskapet) for blant annet å kunne bidra til energieffektivisering av skoler, barnehager og helsestasjoner i Øst-Ukraina. Dette omfatter også støtte til tiltak innen gassektoren for å bedre miljø og effektivitet. Samlet sett vil norsk støtte til Nefco for 2016 og 2017 utgjøre 50 millioner kroner.

For mer informasjon om den norske støtten til Ukraina, se oversikt for 2016.