Forsiden

Historisk arkiv

Kartlegging: Hva vil brexit få å si for Norge?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har igangsatt et arbeid for å belyse sentrale problemstillinger knyttet til Storbritannias uttreden av EU. Her følger noen momenter fra den innledende kartleggingen som inkluderer både EØS, justis- og innenriksfeltet, handelspolitikken og de utenriks- og sikkerhetspolitiske sidene ved brexit.

Når Storbritannia i løpet av mars starter utmeldingsprosessen fra EU, vil Norge bli direkte berørt siden det britiske EU-medlemskapet er bestemmende for mye av Norges samarbeid med Storbritannia.

Her er noen av områdene der de kommende forhandlingene vil berøre Norge:

  • Sikkerhet
  • Handel
  • Finansielle tjenester og kapitalmarked
  • Norske borgeres rettigheter
  • Energi
  • Justissamarbeid
  • Fiskeriforvaltning
  • Klima- og miljøsamarbeid
  • Samferdsel
  • Forskning

Først skal EU og Storbritannia forhandle om en utmeldingsavtale (frist to år). Så skal det forhandles om en ny avtale som regulerer det framtidige forholdet mellom de to partene. Denne siste avtalen blir særlig viktig for Norge. Den skal erstatte dagens forhold som er regulert i første rekke gjennom EØS-avtalen.

Norge vil ikke være direkte part i forhandlingene men er heller ingen regulær tredjepart. Gjennom den tette integrasjonen med EUs indre marked er det viktig at nye løsninger også passer inn i EØS-samarbeidet.

Les mer om hvilken betydning britisk utmelding av EU vil få for Norge.