Historisk arkiv

Fem nye partnerskap for yrkesopplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen satser på utdanning og jobbskaping i utviklingsland. Nå er de fem første prosjektene for yrkesopplæring valgt ut i samarbeid med norsk næringsliv.

En elev ved Instituto Industrial de Maputo i Mosambik får undervisning i mekaniske fag. Regjeringen satser på partnerskap innen yrkesopplæring i flere afrikanske og asiatiske land. Foto: Opprann
En elev ved Instituto Industrial de Maputo i Mosambik får undervisning i mekaniske fag. Regjeringen satser på partnerskap innen yrkesopplæring i flere afrikanske og asiatiske land. Foto: Ken Opprann

- Mangel på kvalifisert arbeidskraft er ofte et hinder for å kunne ansette lokalbefolkningen i utviklingsland. Med dette nye programmet skaper vi en vinn-vinn situasjon for både lokalsamfunn og næringsliv, sier utenriksminister Børge Brende.

Tilskuddsprogrammet Building Skills for Jobs, om jobbrelevant yrkesopplæring i samarbeid med næringslivet, ble lansert av utenriksminister Brende i september 2016. Nå er de første fem prosjektene valgt ut, med oppstart i løpet av første halvår 2017.

- I min dialog med næringslivet hører jeg ofte at mangel på kvalifisert arbeidskraft er et hinder for sysselsetting av lokalbefolkning i utviklingsland. Med dette programmet får næringslivet en mulighet til å være med på å løse utfordringene, sier utenriksminister Børge Brende.

Følgende prosjektpartnerskap har nå fått tildelt støtte:

  • Handikapforbundet og Yara i Malawi (landbruk)
  • Adra og Brighterlite AS i Myanmar (landbruk, IKT, energi)
  • Caritas og Hauge Aqua AS i Uganda (fisk og marine ressurser)
  • NHO, Pharmaq AS og Steinsvik AS i Vietnam (maritim sektor)
  • Flora videregående og selskapet Kumudzi Kuwale i Malawi (energi, IKT)

Prosjektene involverer ulike typer partnerskap som inkluderer frivillige organisasjoner, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner.

- Det vi ønsker å oppnå med dette programmet krever ofte brede partnerskap for å lykkes. Mange frivillige organisasjoner sitter med mye fag- og landkompetanse og kontakter med lokale yrkesutdanningsinstitusjoner. Samtidig må næringslivet med for å gjøre yrkesopplæringen jobbrelevant. De prosjektene som nå får støtte vil kunne gi folk bedre mulighet til å få eksisterende jobber som ikke blir besatt på grunn av mangel på kompetent arbeidskraft. Prosjektene vil også bidra til å skape helt nye virksomheter, for eksempel innen fiskeoppdrett, energi og landbruk, sier Brende.

Prosjektene har tre til fem års varighet, og vil motta finansiering på mellom tre og 13 millioner kroner i løpet av prosjektperioden. Norad har det overordnede ansvaret for programmet.

For mer informasjon om programmet, se Norads nettsider.