Historisk arkiv

Statsråd Listhaugs besøk til Sverige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vi stiller oss fra Utenriksdepartementets side helt uforstående til oppslaget om kontakt mellom norsk og svensk UD for å advare mot eller be om unnskyldning for statsråd Listhaugs besøk, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen.

UD, gjennom ambassaden i Stockholm, har bistått Justisdepartementet i planleggingen og gjennomføringen av besøket, inkludert møtet med den svenske innvandringsministeren.

- Listhaugs besøk ble ikke berørt i samtalene mellom utenriksminister Margot Wahlstrøm og utenriksminister Børge Brende i forbindelse med det nordisk-baltiske møtet som fant sted i Oslo på fredag, sier Andersen.