Historisk arkiv

Norge gir millioner til familieplanlegging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen gir totalt 700 millioner kroner over fire år til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Det annonserte statssekretær Laila Bokhari under toppmøtet om familieplanlegging i London 10.- 11. juli.

Dette innebærer at Norge øker støtten til FNs befolkningsfond, UNFPA med 25 prosent. 50 millioner av den norske støtten vil gå i direkte støtte til prevensjonsmidler til kvinner i de fattigste landene og til kvinner i krise og konflikt.

Dette utløser 50 millioner kroner til samme formål fra Gates Foundation. Statssekretær Bokhari annonserte også at Norge vil være vertskap for en konferanse om seksualundervisning i Oslo i vinter. I tillegg vil Norge inngå avtaler med en rekke sivilsamfunnsorgansisasjoner. Norad er i ferd med å inngå flerårige avtaler verdt 400 millioner kroner.

På møtet i London var det stor enighet om hvor viktig det er å mobilisere politisk og finansiell innsats nå. Nederlands utviklingsminister Lilianne Ploumen og statssekretær Bokhari var enige om at våre to land skal samarbeide for å mobilisere på alle arenaer. Både Norge og Nederland er foregangsland for seksuell og reproduktiv helse.

- Jenters utdanning er viktig for å nå våre mål for familieplanlegging og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, sa Bokhari. Hun brukte eksempler fra Norge for å synliggjøre at jenters utdanning og deltakelse i arbeidslivet har ført til sosial og økonomisk utvikling og dermed må ses som en investering snarere enn en kostnad.

Family Planning 2020 er en midtveisgjennomgang av hvor vi står i forhold til løftet fra 2012 om å nå 120 millioner flere kvinner med prevensjonsmidler innen 2020.

Møtet ble arrangert av Storbritannias utviklingsminister, Priti Patel, FNs befolkningsfond (UNFPA) og Gates Foundation og hadde deltakelse på høyt nivå. Blant annet var FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed, Melinda Gates fra Gates Foundation, Verdens helseorganisasjons nye generaldirektør Tedros Adhanom, utviklingsministre fra en rekke land, samt Verdensbankens visepresident Keith Hansen til stede. Det var også stor tilstedeværelse av helse- og finansministre fra land i sør. Det siste viser økt fokus på dette viktige temaet i land i sør.

Les statssekretær Bokharis innlegg her.

Statssekretær Laila Bokhari holder hovedinnlegg under Family Planning Summit i London. Foto: UD
Statssekretær Laila Bokhari holder hovedinnlegg under Family Planning Summit i London. Foto: UD