Historisk arkiv

Ny forskningsstrategi for utenrikstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets og Norads nye forskningsstrategi skal bidra til mer systematisk og målretta arbeid med forskning og utvikling (FoU) i UD, Norad og ved utenriksstasjonene.

Målet med forskningsstrategien er å sikre god produksjon av forskningsbasert kunnskap innenfor UDs og Norads ansvarsområder. Dette følger av sektoransvaret for FoU i tråd med norsk forskningspolitikk.

Den nye forskningsstrategien omhandler blant annet målsetting, prinsipper, sektoransvaret, aktører og virkemidler. Fire satsingsområder prioriteres:

  1. Sikkerhetspolitikk, nordområdene og Russland
  2. Asia
  3. Europa
  4. Utvikling og bistand

Fra UDs side vil investeringene i FoU bidra til at forskningsbasert kunnskap legger grunnlag for politikkutforming og beslutninger, bidrar til langsiktig bygging av sterke norske forskningsmiljøer på våre sektorområder og er et bidrag til den globale kunnskapsproduksjonen.

Samarbeid mellom norske og utenlandske forskere er sentralt i strategien. Det er også viktig å sikre at forskningen kommuniseres godt, slik at relevant kunnskap når fram og tas i bruk. Strategien skal ligge til grunn for budsjettprioriteringer og bevilgninger. I tillegg er et formål med strategien å synliggjøre for forskningsmiljøene hvilke behov og prioriteringer vi har for FoU i utenriks-, sikkerhets- og utviklingspolitikken.