Historisk arkiv

Verdens pressefrihetsdag 3. mai 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I dag markeres Verdens pressefrihetsdag over hele verden. - Det er viktigere enn noen gang å jobbe for uavhengige medier og pressearbeideres sikkerhet. Pressefriheten er under press også i vår egen verdensdel. Det er uakseptabelt at journalister og bloggere risikerer trusler, fengsel og i verste fall drap simpelthen for å gjøre jobben sin, sier utenriksminister Børge Brende.

Aldri før har pressefriheten i verden vært så truet, ifølge Reportere uten grensers (RSF) siste rapport. Pressefrihet anses å være i fare eller i en veldig alvorlig situasjon i hele 72 land. Norge rangeres som nummer én på RSFs pressefrihetsindeks.

- Verden trenger en fri presse som setter kritisk søkelys på makt- og myndighetsutøvelse. Journalister har et viktig samfunnsoppdrag med å bidra til åpenhet og ansvarlighet, som er en forutsetning for å lykkes med fred, stabilitet og utvikling. Ytringsfrihet er et prioritert område i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Norge vil fortsette arbeidet for å fremme og beskytte pressefrihet og uavhengige medier internasjonalt, sier utenriksminister Børge Brende.

Han er i dag i Tunisia, der han blant andre møter en journalist som jobber med undersøkende journalistikk. Norge har gjennom flere år støttet opplæringstiltak, ytringsfrihets- og medieorganisasjoner i Tunisia, i samarbeid med blant andre Institutt for Journalistikk, Norsk Presseforbund og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Formålet med merkedagen er å feire pressefriheten, evaluere dens vilkår rundt om i verden, forsvare mediene fra angrep og minnes journalister som har mistet livet på jobb. Temaet for årets internasjonale markering er uavhengige mediers rolle i å bidra til fred, rettferdighet og bærekraftig utvikling, som reflektert i FNs bærekraftsmål.

I 2016 ble Utenriksdepartementets ytringsfrihetsstrategi lansert. Utenriksdepartementet vil i år være representert på den internasjonale markeringen, som finner sted i Jakarta, Indonesia, i regi av Unesco. Der møtes myndigheter, sivilt samfunn og utøvende kunstnere til debatt om tiltak for fremme kunstnerisk ytringsfrihet. Medlemslands implementering av Unesco-konvensjonen av 2005, om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk, sett i lys av FNs bærekraftsmål, står sentralt.

- Kunstnerisk frihet er en hjørnestein i demokratiske samfunn. Bevegelsesfrihet og tilgang til markeder er helt nødvendig for at kunstnere kan utøve sitt virke og bidra til utvikling. Norge gjør en viktig innsats for å styrke kulturelle rettigheter internasjonalt og vi tilbyr reisestøtteordninger for kunstnere i utviklingsland, sier Brende.

3. mai utdeles også Verdens pressefrihetspris – Unesco/Guillermo Cano World Press Freedom Prize - til en journalist som har vist mot og styrke i ytringsfrihetens navn. Årets prisvinner er den svensk-eritreiske journalisten Dawit Isaak, kjent for sin kritiske journalistikk og grunnlegger av den første uavhengige avisen i Eritrea. Isaak anerkjennes for sitt særlige mot og utrettelig arbeid for ytringsfriheten. Isaak har sittet fengslet siden 2001 uten lov og dom.