Historisk arkiv

Nyheter

Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen besluttet høsten 2016 å starte arbeidet med en stortingsmelding om utviklingspolitikken i lys av FNs bærekraftsmål. Meldingen er nå ferdig, og tirsdag 4. april presenteres resultatet. Arrangementet kan følges direkte på nett-tv.

Utenriksminister Børge Brende vil presentere stortingsmeldingen og delta i diskusjonen om hvordan vi kan sørge for at utviklingspolitikken og bistanden bidrar til mest mulig fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling i en endret og krevende internasjonal situasjon. Andre deltakere er Terje Osmundsen, konserndirektør i Scatec Solar, Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna, Mai Oldgard, leder for samfunnsansvar i Telenor og Jon Lomøy, direktør i Norad.

Følg arrangementet direkte på nett-tv fra kl 11.00.