Historisk arkiv

Norge åpner ambassade i Mali

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Etableringen av en norsk ambassade i Bamako viser at vårt bilaterale forhold til Mali er styrket de siste årene. Diplomatisk tilstedeværelse bidrar til tettere dialog om utfordringene landet og den bredere Sahel-regionen står overfor, sa statssekretær Marianne Hagen da hun i dag åpnet den norske ambassaden i Mali.

Regjeringen har de siste årene trappet opp den norske innsatsen for stabilisering og konfliktløsning i Sahel. Den norske ambassaden i Bamako dekker fem land i Sahel-regionen: Mali, Mauritania, Burkina Faso, Tsjad og Niger. Både Mali og Niger er blant satsingslandene i utviklingspolitikken, og Norge ønsker å være en langsiktig partner for fred, sikkerhet og utvikling i regionen. Norsk deltakelse i FNs fredsbevarende operasjon i Mali (Minusma) har gitt Norges engasjement en ekstra dimensjon.

– Norges innsats i Sahel er en del av vår satsing på sårbare stater og bekjempelse av voldelig ekstremisme. Bidrag til fred og stabilitet i Sahel-området vil være viktig for å skape vekst og utvikling i regionen, sier Hagen.

Norge har hatt et engasjement i Mali siden tørkekatastrofene på 1980-tallet. Et bredt samarbeid med norsk sivilt samfunn og internasjonale partnere ble da etablert for å forebygge sult, fattigdom og konflikt i regionen. Engasjementet har senere blitt utvidet og omfatter i dag satsing på utdanning, klimarobust landbruk, fred og forsoning, og stabiliserings- og demokratistøtte.