Historisk arkiv

Nyheter

Nødvendig reform av bistandsforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- I 2018 kommer Norge til å bruke over 35 milliarder kroner på utviklingsbistand. Bistanden skal forvaltes effektivt og med størst mulig effekt. Mye er gjort for å nå dette målet. Vi har redusert antall mottakerland og samarbeidspartnere og prioritert færre tema. Neste skritt er å reformere bistandsforvaltningen for å gjøre best mulig bruk av våre mange dyktige fagpersoner i UD, Norad og på utestasjonene, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Siden år 2000 har bistandsbudsjettet vokst med over 315 prosent. Forvaltningsregelverket har også blitt mer omfattende. For å sikre best mulig bistandseffekt blir det derfor nødvendig å vurdere organiseringen av bistandsforvaltningen.

- Vi har nå nedsatt en prosjektgruppe som skal jobbe med reform av bistandsforvaltningen, og fastsatt mandat for prosjektgruppens arbeid. Gruppen vil ledes av Hege Hertzberg, sier Astrup.

Prosjektgruppens oppgave er å identifisere konkrete organisatoriske grep, mulige gjennomføringsmodeller og konsekvenser av en endring i organiseringen av bistandsforvaltning i henhold til gruppens mandat (se vedlegg). I en første forberedende fase skal prosjektgruppen utarbeide ulike modeller for gjennomføring av reformen.

- De siste 15 årene har det vært en rekke utredninger av organiseringen av bistandsforvaltningen. Utredningene peker i ulike retninger. Det de har til felles, er at de identifiserer noen tydelige utfordringer med dagens organisering. Vi har vurdert mange alternativer nøye, og pekt ut en overordnet kurs. Nå skal prosjektgruppen vurdere hvordan den kursen skal gjennomføres og hvilke konsekvenser det vil ha for organiseringen av UD, Norad og utestasjonene, sier Astrup.

- Målet med reformen er å organisere oss slik at vi bruker våre dyktige fagfolk i UD, Norad og på utenriksstasjonene best mulig. Vi skal ha en inkluderende prosess hvor ulike hensyn i reformarbeidet vurderes før vi bestemmer oss for gjennomføringsmodellen for fremtidig organisering, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Prosjektleder Hege Hertzberg er ansatt i Utenriksdepartementet. Hun har tidligere vært utviklingspolitisk direktør, ambassadør i Ghana og direktør i Fredskorpset. Dag Mejdell er blant annet tidligere konsernsjef i Posten Norge.

Prosjektgruppens medlemmer vil være:

  1. Hege Hertzberg, prosjektleder
  2. Dag Mejdell, ekstern
  3. Direktør, Norad
  4. Ekspedisjonssjef, Avdeling for økonomi og utvikling, Utenriksdepartementet
  5. Ekspedisjonssjef, Avdeling for kompetanse og ressurser, Utenriksdepartementet
  6. Ekspedisjonssjef, Regionavdelingen, Utenriksdepartementet

Mandatet kan leses i sin helhet her.