Historisk arkiv

Norge hjelper Europas unge ut i arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nesten 14 millioner unge i Europa er ikke i arbeid, under utdannelse eller i opplæring. Det nye regionale fondet for å motvirke ungdomsledighet i Europa gir støtte til de mest sårbare blant de unge, for å hjelpe dem inn på arbeidsmarkedet. Fondet støttes av EØS-midlene.

- Ungdomsledighet er en av de største utfordringene vi har i Europa. Jeg er glad for at vi gjennom EØS-midlene kan gi unge mennesker i flere europeiske land muligheter de ellers ikke ville fått, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Fondet mot arbeidsløshet vil bidra til at også polske ungdommer kommer inn på arbeidsmarkedet. Foto: Maciek Nabradalik
Fondet mot arbeidsløshet vil bidra til at også polske ungdommer kommer inn på arbeidsmarkedet. Foto: Maciek Nabradalik

Fondet ble lansert 26. april i fjor, og 27 prosjekter med samarbeidspartnere fra 25 land i Europa er nå valgt ut til å få til sammen rundt 510 millioner kroner. I tillegg til de 15 landene som mottar EØS-midler, deltar også Irland, Italia og Spania i prosjektene fordi arbeidsledigheten  i disse landeneer høy blant unge. Partnere fra Norge, Island og andre EU-land er med i flere av prosjektene som rådgivere.

Motivering av de unge til entreprenørskap, startups og innovasjon står sentralt i flere av prosjektene. Alternativ turisme, grønn matproduksjon og muligheter i lokalmiljøet er eksempler på områder hvor det skal skapes nye arbeidsplasser.

Målgruppen er i første rekke langtidsledige i aldersgruppen 25-29 år, inkludert sårbare grupper som unge kvinner med barn, unge med helseproblemer, funksjonshemmede, etniske minoriteter og unge i rurale strøk.

Prosjektene forventes å kunne starte høsten 2018. Se mer informasjon om prosjektene her

Fakta om EØS-midlene

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.
  • EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.