Historisk arkiv

Utenriksministeren på politiske konsultasjoner i Bucuresti

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Romania overtar formannskapet i EU fra 1. januar 2019. For Norge er det viktig å ha en tett dialog med formannskapene. Vi setter derfor stor pris på at Romania vil fortsette tradisjonen med å invitere oss med på uformelle ministermøter i EU, sier Eriksen Søreide.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide besøkte i dag Bucuresti, der hun blant annet møtte president Klaus Iohannis og utenriksminister Teodor Melescanu. I tillegg til det kommende formannskapet var brexit, rettsstatstatsutviklingen i Romania, det forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet i Europa og EØS-midlene blant temaene som ble diskutert. 

møte med Romanias president Klaus Iohannis
Møte med Romanias president Klaus Iohannis Foto: MFA/Guri

Romania har EU-formannskapet for første gang fra 1. januar til 30. juni 2019. Sikkerhet og sosial utjevning er blant temaene som Romania vil fokusere på. Norge har lang tradisjon for å besøke formannskapslandene i forkant for å få bedre kjennskap til landets prioriteringer og fremme norske interesser og synspunkter.

Romania er det nest største mottakerlandet av EØS-midler. Romania har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU i 2007. For perioden 2014-2021 er det satt av omlag 503 millioner euro til Romania. Støtte til styrking av justissektoren, sivilt samfunn, sosial inkludering, næringsutvikling og innovasjon er viktige innsatsområder. 

- EØS-midlene gir oss en unik mulighet til å bidra til sosial utjevning i Romania. Det gir også norske fagetater en viktig samarbeidsarena. Utviklingen i programmene er god, sier Eriksen Søreide. 

EØS-midlene har som hovedformål å bidra til å bygge ned sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og å styrke Norges forhold til mottakerlandene. Les mer her: www.eeagrants.org