Historisk arkiv

Slik var norsk bistand i 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Dette er et av tidenes største bistandsbudsjett. Dette gir oss mulighet til å drive store satsinger innen klima, helse og utdanning. Vi ser også at mye av bistandsbudsjettet går til å hjelpe mennesker som er rammet av krig og konflikt, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

OECDs offisielle bistandsstatistikk er klar. Den viser at Norge ga 34,6 milliarder kroner i bistand i fjor. Det tilsvarer 0,94 prosent av brutto nasjonalinntekt.

- Jeg skulle gjerne sett at statistikken viste en sluttsum som kom enda nærmere målet om en prosent. Årsaken til at en-prosentsmålet ikke ble nådd, er at norsk økonomi gikk bedre enn forventet og at det ble utbetalt mindre enn det som var budsjettert blant annet som følge av forsinkelser i prosjekter. Disse midlene er overført til årets budsjett, sier Ulstein.

Statistikken viser at Syria (en milliard) var det landet som fikk mest norsk bistand, etterfulgt av Afghanistan (795 millioner) og Brasil (686 millioner). De minst utviklede landene (MUL) mottok 6,3 milliarder i 2018. Dette er en økning fra 2017.

- Jeg er glad for at vi ser en økning i støtten som går til de minst utviklede landene, men det øker ikke fort nok. Det er de sårbare landene som er lengst unna å lykkes med å nå bærekraftsmålene, og dersom vi skal klare å nå målene må vi trappe opp innsatsen i disse landene. Dette gjelder særlig landene i Afrika sør for Sahara, sier utviklingsministeren.

Les mer om norsk bistand i 2018 på Norads hjemmeside.

Bistandsstatistikken finner du her.