Forsiden

Historisk arkiv

To brexit-avtaler med Storbritannia undertegnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Avtalene er inngått som beredskap for å ivareta viktige rettigheter for norske borgere i Storbritannia, og sikrer fortsatt varehandel mellom de to landene, i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale.

Norges ambassadør til Storbritannia, Wegger Chr. Strømmen, undertegnet begge avtalene på vegne av Norge i London i dag.

Wegger Chr. Strømmen (i midten), Andrew Mitchell og Stefan Haukur Johannesson. Foto: Ambassaden i London
Ambassadør Wegger Chr. Strømmen flankert av Englands handelskommissær Andrew Mitchell og Islands London-ambassadør Stefan Haukur Johannesson i forbindelse med undertegning av avtalene. Foto: Ambassaden i London

Borgernes rettigheter

Beredskapsavtalen om borgernes rettigheter er inngått mellom Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia. Den sikrer at norske borgere som er i Storbritannia, og deres familiemedlemmer, kan fortsette å bo der og i all hovedsak opprettholde samme rettigheter som i dag følger av EØS-avtalen, dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale. Samtidig vil britiske borgere som er i Norge på tidspunktet for Storbritannias uttreden, og deres familiemedlemmer, opprettholde samme rettigheter i Norge.

Varehandel

Det ble også signert en handelsavtale mellom Norge, Island og Storbritannia, for det tilfellet at Storbritannia skulle forlate EU uten en avtale. Avtalen viderefører viktige bestemmelser for handelen med varer mellom Norge og Storbritannia, som i dag i all hovedsak reguleres av EØS-avtalen. Alle etablerte tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer, videreføres. Når det gjelder tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, videreføres kvoter basert på omfanget av senere års handel.

Både avtalen om borgernes rettigheter og avtalen om varehandel vil kun tre i kraft dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale.

Hvis brexit med avtale: Norske ordninger på plass

Dersom Storbritannia forlater EU på grunnlag av den fremforhandlete avtalen mellom EU og Storbritannia, vil Storbritannia i en overgangsperiode til og med 31. desember 2020 behandles som om de fortsatt er med i EU og dermed i EØS, uten representasjon i EUs organer. I dette tilfellet vil den frie bevegeligheten av personer, kapital, varer og tjenester fortsette som før i overgangsperioden.

Norge har også fremforhandlet en avtale med Storbritannia som speiler relevante deler av utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia. Denne regulerer blant annet videreføring av borgernes rettigheter etter utløpet av overgangsperioden, for de personene som har benyttet seg av retten til fri bevegelighet før utløpet av overgangsperioden. Denne vil bli signert når og hvis Storbritannia og EU signerer sin egen avtale om Storbritannias uttreden fra EU.