Historisk arkiv

Nyheter

Bred internasjonal støtte til innsatsen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsministeren ledet den norske delegasjon til toppmøtet i Nairobi, som markerte 25-årsjubileet for handlingsprogrammet fra Kairo om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (ICPD25). På konferansen deltok 9500 delegater fra 170 land. Deltakerne representerte myndigheter, sivilt samfunn, privat sektor og fagmiljøer. Ungdom hadde en særskilt rolle.

Mye arbeid gjenstår før kvinner og jenter har full kontroll over sin egen seksuelle og reproduktive helse. Det er derfor positivt at toppmøtet i Nairobi lyktes med å skape bred oppslutning og forståelse for at innsatsen på dette området må økes.

Strategien mot skadelige skikker ble god mottatt i Nairobi. Foto: Guri Solberg, UD
Strategien mot skadelige skikker ble god mottatt i Nairobi. Foto: Guri Solberg, UD

Kostnadene til å nå målene i handlingsprogrammet fra Kairo er beregnet til USD 264 milliarder. På konferansen ga deltakerne tilsagn om 1200 finansielle og politiske forpliktelser som skal bidra til at handlingsprogrammet gjennomføres.

Norge er i førersetet i arbeidet med seksuell og reproduktiv helse og ga den største finansielle forpliktelsen i Nairobi. Norge forpliktet seg til å bidra med 10,4 milliarder kroner til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i perioden 2020-2025. Dette inkluderer 760 millioner kroner til arbeidet med å avskaffe skadelige skikker for perioden 2020-2023, i tillegg til en milliard kroner til å forebygge mot seksualisert vold i humanitære situasjoner frem til 2021. 

Utviklingsministeren deltok på flere arrangementer under toppmøtet. Blant annet lanserte han den engelske versjonen av Norges strategi for å avskaffe skadelige skikker som barneekteskap, kjønnslemlestelse og preferanse for sønner. Strategien ble godt mottatt og utviklingsministeren fikk flere gode innspill på hvordan den kan iverksettes.

Avslutningsvis leste Sør-Afrikas utenriksminister en uttalelse på vegne av 55 land, inklusive Norge, som støtte for ICPD25 og konferansen. Som tilsvar ga den amerikanske delegasjonen på vegne av ti land, en uttalelse hvor de kritiserte arbeidet med seksuell og reproduktiv helse og konferansen.