Historisk arkiv

Norge gir 50 millioner til flyktningmottak i Rwanda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg har hatt sterke møter med mennesker i flyktningmottaket Gashore i Rwanda i dag. De har levd under svært farlige og uverdige forhold i Libya, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Ulstein er på besøk i Rwanda i forbindelse med at Norge bidrar med 50 millioner kroner til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sitt transittmottak i Rwanda.

- Disse menneskene bærer med seg historier preget av vold, tortur, frykt og sult. Noen har blitt utsatt for menneskehandel og misbruk. Det er vår plikt å hjelpe, og jeg oppfordrer andre land til å bidra også, sier utviklingsministeren.

Ulstein i samtale med en familie fra Sudan (Foto: UD)

Når mottaket er fullt operativt, vil det huse 500 personer. Mottaket har i dag 189 beboere, 79 er enslige mindreårige. De fleste kommer fra Eritrea, Etiopia, Sudan og Somalia.

- Gjennom dette initiativet går Rwanda foran med et godt eksempel. De tilbyr en regional løsning for mennesker på flukt, og bidrar til å løse en akutt krise, sier Ulstein.

I avtalen som rwandiske myndigheter har inngått med UNHCR og Den afrikanske union, har Rwanda forpliktet seg til å ta i mot opp til 30.000 flyktninger og migranter fra Libya. De som kommer til mottaket vil enten få opphold i et tredjeland, bli returnert til hjemlandet eller bli værende i Rwanda.

Norge er så langt den første giveren.

- Jeg er glad for at Norge til neste år vil ta i mot flere hundre flyktninger som kommer fra Libya via dette mottaket og en transittler i Romania, sier Ulstein.

Bærekraftballen var også med til Rwanda (Foto: UD)