Historisk arkiv

Ny grenseavtale med Russland har trådt i kraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den nye grenseavtalen mellom Norge og Russland trådte i kraft fredag 8. februar i år. Avtalen gir en oppdatert og detaljert beskrivelse av vår grense mot Russland.

Norge og Russland har sammen arbeidet i Den norsk-russiske kommisjon for felles oppgang av riksgrensen i nærmere ti år. Kommisjonen avsluttet sitt arbeid ved undertegning av en ny grenseavtale i Moskva 26. september 2018. Avtalen bygger på tidligere grenseavtaler mellom de to landene, blant annet fra 1826 og 1949, og gir en detaljert beskrivelse av grenselinjens gang og andre forhold knyttet til grenselinjens utforming over mer enn 1000 sider.  

Arbeidet har blant annet bestått i flyfotografering, befaringer og innmåling og beregning av grensemerkeposisjoner med moderne teknologi. Videre er alle gamle grensestolper erstattet med nye og grenserøyser er restaurert. 

- Klare og presise grenser mot våre naboland er viktig for Norge. Jeg er derfor glad for at vi i dag har undertegnet en ny avtale som gir en detaljert og oppdatert beskrivelse av grensen mot Russland basert på moderne teknologi. Dette er viktig ikke minst for lokalbefolkningen og andre som ferdes langs grensen. Avtalen er et resultat av et godt og grundig samarbeid mellom fagmyndigheter i våre to land, uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide da avtalen ble undertegnet.