Historisk arkiv

Overføring av SGBV-konferansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den internasjonale konferansen Ending Sexual and Gender-based Violence in Humanitarian Crises går av stabelen i Oslo 23.-24. mai 2019. På konferansens første dag legges hovedvekten på sivilsamfunnsorganisasjonenes arbeid. Konferansen blir overført på nett-tv, og sendingen begynner torsdag 23. mai klokka 9.

Norge er vertskap og arrangerer konferansen sammen med Irak, Somalia, De forente arabiske emirater, FNs befolkningsfond (UNFPA) og FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha), samt Den internasjonale Røde Kors-komiteen  (ICRC).

Alle FNs medlemsland er invitert på ministernivå og en rekke innflytelsesrike representanter for sivilt samfunn deltar, herunder Nobels fredsprisvinner Denis Mukwege.

Konferansen følger opp ny humanitær strategi, der beskyttelse mot SGBV er høyt prioritert.

Nettside: https://www.endsgbvoslo.no/  

Nett-tv Den internasjonale konferansen Ending Sexual and Gender-based Violence in Humanitarian Crises DAG 2

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv Pressekonferanse: Ending Sexual and Gender-based Violence in Humanitarian Crises

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv DAY 1: Ending Sexual and Gender-based Violence in Humanitarian Crises

Se sendingen her

Se sendingen her