Historisk arkiv

- Dette er tiden for å ta ansvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener Norge må stå opp for forpliktende internasjonalt samarbeid når verden blir vanskelig.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Foto: UD
Utenriksministeren og Nordlys' politiske redaktør, Skjalg Fjellheim, diskuterer Norges rolle i det internasjonalt samarbeidet under konferansen Arctic Frontiers. Foto: UD

Når større uforutsigbarhet og uro preger verdensbildet, blir multilateralt samarbeid enda viktigere for Norge. Samtidig er det multilaterale systemet og verdiene det ble bygget på under press fra flere hold. Det var fullt hus på Cafe Sånn i Tromsø da utenriksministeren diskuterte Norges rolle i internasjonalt samarbeid med politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, denne uken. Arrangementet ble holdt i samarbeid med konferansen Arctic Frontiers 21. januar.
 
Utenriksministeren var tydelig på at Norge må gjøre sin del av jobben for å sørge for at internasjonalt samarbeid fungerer, blant annet ved å stille som kandidat til FNs sikkerhetsråd (perioden 2021-2022). 

- Det er lite som er viktigere for norsk sikkerhet og velferd totalt sett, enn at vi har et fungerende multilateralt system og felles spilleregler som gjelder for alle land. Derfor må vi være med å ta ansvar for å utvikle og styrke det forpliktende internasjonale samarbeidet, sa Eriksen Søreide.

EØS-avtalen avgjørende

Et spørsmål som opptok folk i Tromsø var EØS-avtalen, og hvor viktig den er for å sikre gode muligheter for handel og arbeidskraft i Nord-Norge og resten av landet. Utenriksministeren understreket at vi ikke må ta avtalen for gitt.

- Jeg tror vi har forsømt oss litt når det gjelder å fremme og forsvare EØS-avtalen. Den er der som en konsekvens av klare politiske valg. Vi har valgt å knytte oss tett til EU, nettopp fordi det tjener norske interesser, sa Eriksen Søreide.

Utenriksministeren viste til at EØS-avtalen har bred oppslutning i Norge i dag, fordi vi har nytt godt av den.

- Det at et land med fem millioner mennesker har adgang til et marked med over 500 millioner mennesker på samme vilkår som for eksempel Tyskland, er ikke en selvfølge, sa Eriksen Søreide.

Arktis i fokus

Samarbeid mellom landene i Arktis er et sentralt tema under hele årets Arctic Frontiers-konferanse. Arktis er i dag en region preget av fred og stabilitet. Utenriksministeren understreket at dette ikke har kommet av seg selv, men er et resultat av målrettet samarbeid og tydelige politiske valg fra de arktiske statenes side.

- Vi har et godt og konstruktivt samarbeid i Arktis, selv om vi er uenige med enkelte land på noen områder. Samarbeidet fungerer fordi vi har tatt politiske beslutninger om at vi ønsker at det skal fungere. Det har stor verdi, sa Eriksen Søreide.

Arrangementet i Tromsø var en del av møteserien om stortingsmeldingen om Norges rolle i multilateralt samarbeid. Regjeringen skal legge frem meldingen sommeren 2019.