Forsiden

Historisk arkiv

Norges rapport om menneskerettighetene til FN

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norges tredje rapport til FNs menneskerettighetsråd viser at regjeringen har gjort mye for å styrke menneskerettighetene i Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Alle FNs medlemsland er hvert femte år gjenstand for høringer i Menneskerettighetsrådet om hvordan de følger opp sine forpliktelser på menneskerettighetsområdet. Norge skal høres for tredje gang 6. mai i år. Rapporten legges frem i den forbindelse.

I landhøringene (Universal Periodic Review - UPR) gir FNs medlemsland anbefalinger til andre land om hva som bør gjøres for å forbedre menneskerettighetssituasjonen. Alle land får anbefalinger og alle kan gi anbefalinger. Mottakerne kan selv velge hvilke anbefalinger de vil godta.

- Siden forrige høring har Norge blant annet iverksatt tiltak mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Vi har også styrket de nasjonale klageordningene for barn. Men selv om Norge har kommet langt, gjenstår fortsatt enkelte utfordringer. Tilbudet til innsatte med psykiske lidelser er blant disse, sier utenriksministeren.

Rapporten som i dag legges frem, redegjør for oppfølgingen av anbefalingene Norge godtok etter den forrige høringen i april 2014 og utviklingen på menneskerettighetsområdet for øvrig.

- Gjennomføring av menneskerettighetene er en kontinuerlig prosess i ethvert land. UPR-høringene er et godt grunnlag for en konstruktiv dialog om menneskerettigheter mellom land og med sivilt samfunn. Norge bruker UPR-høringene aktivt til å ta opp menneskerettighetsutfordringer i andre land. Jeg takker alle som har bidratt til Norges rapport, sier utenriksminister Eriksen Søreide.