Historisk arkiv

Nyheter

Innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Regjeringen er opptatt av å fremme ansvarlig næringsliv både i Norge og internasjonalt. Jeg håper den norske innføringen til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger blir et viktig og inspirerende verktøy for norske selskaper, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Innføringen er utarbeidet av Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv. OECDs veileder på feltet er en internasjonalt anerkjent metode for å bistå bedrifter til å opptre ansvarlig gjennom å kartlegge risiko for negative påvirkninger og skade forårsaket av egen virksomhet, i leverandørkjeden og hos forretningsforbindelser. Kontaktpunktets veileder er utarbeidet i samarbeid med sentrale norske aktører og gir en nyttig innføring i OECDs metode for aktsomhetsvurderinger.

- Vi forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer. Et sentralt element i retningslinjene er forventningen om at selskapene gjør aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Et velfungerende og ansvarlig næringsliv er nøkkelen til å skape arbeidsplasser og økt verdiskaping. Næringslivet har dermed en avgjørende rolle for at vi skal nå FNs bærekraftsmål, sier utenriksministeren.

Veilederen ble lansert 14. januar av statssekretær Marianne Hagen (UD) på NHOs regionale konferanse på Sola.