Historisk arkiv

Norsk initiativ for handel og utvikling i WTO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det multilaterale handelssystemet er under sterkt press. Den beste måten å forsvare systemet på er å gjøre det enda bedre. Det er også viktig at de fattigste landene integreres bedre i det internasjonale handelssystemet. Dette er bakgrunnen for at Norge nå legger fram et forslag om utviklingsdimensjonen i WTO, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Fra WTO-salen.
WTO-salen - der Norge lanserte sitt forslag om at de fattigste landene må integreres bedre i det internasjonale handelssystemet. Foto: Erik Valland, UD

Forslaget ble lagt fram av Norges WTO-ambassadør Dagfinn Sørli på WTOs hovedrådsmøte 7. mai. Det har i flere år vært steile fronter i WTO når det gjelder handel og utvikling. Det norske forslaget er et forsøk på å bidra til at debatten om positiv særbehandling av utviklingsland skal bli mer konstruktiv.

Norge er et av 13 WTO-medlemmer som deltar i den såkalte Canada-gruppen, som arbeider for reform av WTO. I denne gruppen har Norge fått i oppgave å lede arbeidet med utviklingsdimensjonen i reformarbeidet i WTO.

- WTO-regelverket beskytter utviklingslandene mot proteksjonisme og mot at store økonomier tar seg til rette. Dersom vi skal lykkes med multilaterale forhandlinger i WTO, må vi fokusere på hvilke forpliktelser det enkelte land er i stand til å påta seg. Vi må også se på hvordan positiv særbehandling kan bidra til å løse de spesielle utfordringene som fattige land har på ulike forhandlingsområder. Dette er kjernen i det norske innspillet, sier utenriksministeren.

Debatten i WTOs hovedråd viste at mange land er positive. Canada, Island, Mexico, New Zealand, Singapore og Sveits meldte seg som medforslagsstillere til det norske papiret.

- Dette er starten på en lengre prosess. Posisjonene i WTO har vært fastlåste i flere år, og det vil ta tid å få debatten inn på et konstruktivt spor. Et sted å starte er de pågående WTO-forhandlingene om fiskerisubsidier. Disse forhandlingene omfatter en rekke spørsmål som er viktige for utviklingsland, sier utenriksministeren.