Historisk arkiv

Nyheter

Første høring i Norges WTO-sak mot USA om stål og aluminium

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Et tvisteløsningspanel i WTO starter i dag første høringsmøte i stål- og aluminiumssaken mot USA.

Norge innledet i juni 2018 tvistesak mot USA om tilleggstoll på visse stål- og aluminiumsprodukter i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Vi mener tilleggstollen er i strid med WTO-regelverket.

WTOs tvisteløsningsorgan opprettet i november 2018 et panel som skal vurdere saken, og i dag starter panelets første høringsmøte med partene. Det er satt av to dager til høringen. I tillegg til Norge, har seks andre medklagere i disse dager høring i sin tvistesak mot USA om de samme tiltakene. Norges høring er den fjerde i rekken av disse syv tvistesakene.

Norges åpningsinnlegg, som ble holdt tidligere i dag, imøtegikk blant annet USAs argumentasjon om tolkningen av sikkerhetsunntaket i Generalavtalen om tolltariffer og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel XXI. USAs hovedargument er at denne bestemmelsen ikke kan være gjenstand for et tvisteløsningspanels vurderinger, og at det kun må være opp til påberopende medlem selv å avgjøre hvorvidt bestemmelsen skal komme til anvendelse. 

Etter anmodning fra Norge og USA, har panelet åpnet høringsmøtet for offentligheten. Dette innebærer at personer som har forhåndsregistrert seg, vil ha mulighet til å følge høringen direkte via videooverføring til et rom i WTO.

Panelets rapport ventes tidligst høsten 2020.

Mer informasjon om tvistesaken finnes her.