Historisk arkiv

Norge bidrar med testsett for covid-19 til IAEAs medlemsland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge bidrar med 22,5 millioner kroner til testutstyr for covid-19 levert av Det internasjonale atomenergibyråets (IAEA), som benytter metoder basert på nukleær teknologi. Innsatsen er koordinert med Verdens helseorganisasjon (WHO).

- Vi vet at testing er viktig for å bekjempe covid-19. Jeg er glad for at IAEA prioriterer distribusjonen av testsett slik at de når også de sårbare landene som trenger det mest, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Hvert sett inneholder 2000 tester, og testsettene vil bli distribuert til Det internasjonale atomenergibyråets medlemsland. Hittil har over 100 av IAEAs 171 medlemsland anmodet om slike sett.

Gjennom IAEA, som er en del av FNs krisehåndteringsteam på covid-19, vil laboratorier i medlemslandene motta diagnostiserings­- og sikkerhetsutstyr for å gjennomføre testingen.

- Dette vil øke landenes testkapasitet, som står sentralt i kampen for å få kontroll på utbruddet, sier utviklingsminister Ulstein.

Med dette utstyret får mottakerlandene tilgang til den beste teknikken som er tilgjengelig for å avdekke smitte. I samarbeid med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), tilbyr IAEA veiledning i diagnostisering verden rundt.

Norge har tradisjonelt hatt fokus på det sikkerhetspolitiske arbeidet IAEA utfører. Vi støtter også opp om IAEAs øvrige arbeid. For mange av IAEAs medlemsland er det utviklingsdimensjonen av kjernefysisk teknologi, og hvordan dette kan bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål, som er av størst betydning. Foruten kjernefysisk energi, kan slik teknologi være sentral i behandling av kreftpasienter, vannforvaltning, samt i å bekjempe og diagnostisere sykdom og virus.