Historisk arkiv

Norge sender medisinsk nødutstyr til Libanon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har besluttet å øke det humanitære tilskuddet til Libanon med inntil 25 millioner kroner. Dermed kan Norge sende 40 tonn medisinsk utstyr til Libanon som bidrag til å lette den akutte nødsituasjonen som eksplosjonene i Beirut har skapt.

- Norge har i mange tiår vært en sterk støttespiller i Libanon det vil vi også være i denne krevende situasjonen. Jeg har derfor i dag besluttet at vi setter av inntil 25 millioner kroner for å kunne bistå i denne akutte fasen, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide på en pressekonferanse onsdag.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreider i UDs presserom med journalister til stede
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte pressen onsdag denne uken. Foto: UD

Utstyret som skal sendes, er ferdige pakker med forbruksmateriell til å behandle skadde personer. Hver pakke inneholder utstyr til å behandle hundre personer i ti dager. Til sammen sendes 160 paller med livreddende utstyr. Utsendingen samordnes med øvrige bidrag fra EU for å sikre rask, koordinert innsats.

- Vi må hjelpe hverandre når krisen rammer. Flere av sykehusene i Beirut er påført store skader. Det er en utfordring å gi hjelp til alle som trenger medisinsk behandling. Dette er en ekstra byrde for et helsevesen som allerede er hardt prøvet. Det er selvsagt at Norge bidrar med medisinsk utstyr i denne situasjonen, og jeg er glad for at Norge så raskt fikk på plass dette bidraget, sier helseminister Bent Høie.

Norge har de siste årene gitt store finansielle bidrag til Libanon. I 2020 er den norske bistanden planlagt til om lag 470 millioner kroner. Pengene som nå settes av kommer i tillegg til dette.

- Vi har nå kontakt med våre humanitære partnere for å diskutere med dem hvordan vi best kan hjelpe, men situasjonen er uoversiktlig og kaotisk også for dem. Vi må være sikre på at vi finner løsninger som hjelper mest mulig effektivt og dekker behovene, sier utenriksminister Eriksen Søreide.