Historisk arkiv

Fredsavtalen i Colombia på dagsorden i FNs sikkerhetsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Sikkerhetsrådet orienteres jevnlig om hvordan det går med gjennomføringen av fredsavtalen i Colombia som ble signert i 2016. Norge var sammen med Cuba tilrettelegger for fredsprosessen.

Leder for FN-operasjonen i Colombia, Carlos Ruíz Massieu, orienterer Sikkerhetsrådets medlemmer 21. april, basert på den nyeste rapporten fra FNs generalsekretær, som dekker perioden 29. desember 2020 til 26. mars 2021.

Det er bred oppslutning om fredsavtalen i Sikkerhetsrådet. Det er også gjort store fremskritt i gjennomføringen av avtalen. Det gjelder særlig innen reintegrering av tidligere Farc-soldater. Det store flertallet, mer enn 10.000 tidligere geriljasoldater, står fortsatt ved valget de tok da de la ned våpnene. De ønsker utdanning, jobb og muligheten til å skape seg en bedre fremtid i et fredelig Colombia.

Samtidig er det store uløste oppgaver. Arbeidet til Sannhetskommisjonen og Spesialdomstolen for fred har møtt motstand. Jordspørsmålet er fremdeles ikke løst. Sårbare gruppers posisjon må styrkes. Mange kjenner fortsatt på manglende garantier for egen sikkerhet. Antall drap på lokalsamfunnsledere, menneskerettighetsforkjempere og tidligere Farc-soldater er urovekkende høyt.

Kvinner, fred og sikkerhet samt beskyttelse av tidligere Farc-soldater, lokale ledere og menneskerettighetsforkjempere vil stå i sentrum for gjennomføring av fredsavtalen i Colombia. Foto: Marte Lid, Norad
Norge vil bidra til å styrke arbeidet for at fredsavtalen i Colombia gjennomføres i sin helhet. Kvinner, fred og sikkerhet samt beskyttelse av tidligere Farc-soldater, lokale ledere og menneskerettighetsforkjempere vil stå i sentrum. Foto: Marte Lid, Norad

Dette understreker behovet for det internasjonale samfunnets videre støtte til fredsprosessen i Colombia, hvor Sikkerhetsrådet spiller den mest sentrale rollen. Norge vil bidra til å styrke arbeidet for at fredsavtalen gjennomføres i sin helhet og beskytte de formelle institusjonene som er opprettet for å implementere og overvåke avtalen. Kvinner, fred og sikkerhet samt beskyttelse av tidligere Farc-soldater, lokale ledere og menneskerettighetsforkjempere vil stå i sentrum.

I vårt innlegg i Sikkerhetsrådet  21. april, understreket Norge hvor viktig sikkerhetssituasjonen også er for det som ofte omtales som fredsavtalens ryggrad - systemet for overgangsrettferdighet. Når ofre og vitner føler seg truet, vil det kunne føre til at sannheten ikke kommer fram i deres møte med Sannhetskommisjonen og Spesialdomstolen for fred.

Bakgrunn

Norge var sammen med Cuba offisiell tilrettelegger i fredsforhandlingene mellom Colombias regjering og den tidligere geriljagruppen Farc-EP. Forhandlingene ble lansert i Oslo i 2012.

Etter at fredsavtalen ble undertegnet i 2016 la Farc ned våpnene. Tidligere Farc-EP er nå et politisk parti under navnet Comunes med representasjon i nasjonalforsamlingen. Et sendelag fra FN har vært i Colombia siden 2016 for å verifisere sikkerhetsgarantier, systemet for overgangsrettferdighet og reintegrering av tidligere Farc-soldater.

Les mer om fredsprosessene i Colombia

***

Dette er en oppdatert versjon av en artikkel som først ble publisert 21. januar 2021.