Historisk arkiv

Etiopia: Uttalelse fra utenriksministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Etiopias utvisning av syv representanter fra FN–organisasjoner er uakseptabel, og vi støtter fullt opp om FNs generalsekretærs klare uttalelse og bestrebelser for at de FN-ansatte kan fortsette sitt viktige arbeid. Etiopia må umiddelbart trekke utvisningene tilbake. Det skal nå være samtaler på høyt nivå for å reversere denne beslutningen.

FN er ikke part i konflikten som utspiller seg i Etiopia. FN jobber for det etiopiske folk, og er tilstede for gi assistanse og beskyttelse i hele landet. Når den etiopiske regjeringen utviser lederen for FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA), lederen for UNICEF og representanter for FNs høykommissær for menneskerettigheter, så rammer det sterkt de aller svakeste: barn, flyktninger og mennesker på randen av hungersnød. Det gjør det også meget vanskelig å etterforske omfattende og grove brudd på menneskerettighetene.  

Det er svært bekymringsfullt og trist hvis den etiopiske regjeringen nå begrenser dialog og samarbeid med det internasjonale samfunn. At den på denne måten prøver å isolere seg fra kritikk, har store konsekvenser for FNs mulighet til å bistå landet. Det bringer landet inn i en lite attraktiv klubb av udemokratiske og undertrykkende land.

Norge har sammen med USA, Storbritannia, Frankrike, Irland og Estland  bedt om at FNs sikkerhetsråd tar opp utvisningssaken raskest mulig og det blir et lukket møte i rådet senere i dag.