Historisk arkiv

Nyheter

Prisbelønt kampanje motvirker sosial dumping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Mange jobbpendlere fra Øst-Europa mangler informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har som arbeidstakere i Norge. Dette vil en informasjonskampanje støttet av EØS-midler endre.

Informasjonskampanjen Know Your Rights retter seg mot pendlere fra Litauen, Estland, Romania og Bulgaria som jobber i Norge. Kampanjen er del av et større internasjonalt samarbeid finansiert av norske EØS-midler for å motvirke sosial dumping.

- Erfaringen viser at mange av disse arbeidstakerne ikke blir betalt i henhold til reglene og ikke får samme rettigheter som andre i Norge. I tillegg mangler de informasjon om hvilke plikter og rettigheter som gjelder for arbeidstakere her i landet, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Informasjonskampanjen Know Your Rights retter seg mot pendlere fra Litauen, Estland, Romania og Bulgaria som jobber i Norge. Bilde: Fra kampanjen
Informasjonskampanjen Know Your Rights retter seg mot pendlere fra Litauen, Estland, Romania og Bulgaria som jobber i Norge. Foto: Fra kampanjen

Ifølge Statistisk sentralbyrå pendler i overkant av 50.000 arbeidsinnvandrere jevnlig fra Øst-Europa til Norge (SSB 2020). Rundt 20.000 er fra de fire landene som inngår i kampanjen. De fleste er menn i alderen 30-50 år som jobber innen bygg og anlegg. En del er også tilsatt i fiskeindustrien og hotell- og restaurantbransjen. De fleste er lavt lønnet.

Informasjon på åtte språk

I en forstudie til kampanjen (Fafo, 2020) avdekket Arbeidstilsynet at mange utenlandske jobbpendlere trenger informasjon tilrettelagt på eget språk. Til nå er gratis informasjonsmateriell på åtte språk utarbeidet for Know your rights-kampanjen; litauisk, estisk, rumensk, bulgarsk, russisk og polsk i tillegg til engelsk og norsk. En måned med aktiv annonsering førte til at kampanjesiden ble besøkt av om lag 30.000 unike brukere og 11.000 klikket på Facebook-innleggene. Til sammen traff kampanjen nesten 80 000 unike personer gjennom annonser i ulike medier. Kampanjen videreføres etter planen frem til september 2022.

De gode resultatene skyldes grundig forarbeid, blant annet gjennom samarbeidet med stiftelsen Fafo. Forskerne bidro til å fremskaffe kunnskap om hvilke problemstillinger som var mest aktuelle (lønn, arbeidstid, kontrakter, varslingskanaler) og hvilke informasjonskanaler målgruppene brukte. I dag bruker Arbeidstilsynet denne kunnskapen til å nå ut med skreddersydde budskap på flere språk om innreise- og karanteneregler knyttet til koronapandemien.

- Det er flott å oppleve at kunnskap fra kampanjen mot sosial dumping nå er blitt relevant på nye områder, nemlig i arbeidet med å informere arbeidsinnvandrere om norske koronarestriksjoner. Jeg reflekterer ofte over hvor stor nytte samarbeidet finansiert av EØS-midlene faktisk legger igjen for oss i Norge, sier spesialrådgiver Pål Lund, koordinator for internasjonalt samarbeid i Avdeling for arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet.

Det norske Arbeidstilsynet har samarbeidet tett med arbeidstilsynene i Litauen, Estland, Romania og Bulgaria gjennom hele prosessen. Geelmuyden Kiese har bidratt med kommunikasjonsfaglig kompetanse. I november 2020 gikk kampanjen til topps i International Content Marketing Awards med gull i to kategorier ("Best B2B Campaign" og "Best video - individual").

Informasjonskampanjen knowyourrights.no er støttet av EØS-midlene, blant annet gjennom Fondet for anstendig arbeid.