Historisk arkiv

Nyheter

Patentrettigheter på koronavaksiner: Positive signaler fra USA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er veldig positivt at USA nå signaliserer at de vil engasjere seg for å finne en løsning i forbindelse med patentrettigheter på koronavaksiner som er mindre vidtrekkende enn forslaget som opprinnelig lå på bordet, og som det var stor uenighet om, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide

- Norge har hele tiden arbeidet for et kompromiss i WTO og har fortsatt dette arbeidet nå som leder for Trips-rådet. Det er veldig positivt at USA nå signaliserer at de vil engasjere seg for å finne en løsning som er mindre vidtrekkende enn forslaget som opprinnelig lå på bordet, og som det var stor uenighet om. Dette vil kunne bli et begrenset og målrettet tiltak for å unngå at patenter er en mulig flaskehals. Men vi må fortsatt arbeide for å løse utfordringene knyttet til teknologioverføring, oppbygging av kompetanse og investeringer i produksjonskapasitet, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

- India og Sør-Afrika har i WTO signalisert at de vil komme med et revidert forslag. I dagens møte i hovedrådet i WTO gjentok vi oppfordringen til alle WTOs medlemmer til å søke kompromisser, og sa vi håpet at det reviderte forslaget kan danne grunnlag for diskusjoner som fører frem til konsensus, sier utenriksministeren.

Norge leder fra mars 2021 til mars 2022 Trips-rådet i WTO (Trips: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).