Historisk arkiv

Uttalelse om våpenhvilen mellom Israel og Hamas

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Jeg ønsker våpenhvilen mellom Israel og Hamas velkommen. Det var helt nødvendig å få en slutt på voldsbruken. Jeg berømmer Egypt, Qatar, FN, USA og andre for deres innsats. Elleve dager med kamphandlinger har påført sivile uakseptable lidelser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Norge har de siste ukene jobbet i FNs sikkerhetsråd for en våpenhvile mellom partene. Det er avgjørende at våpenhvilen holder, og at partene sikrer rask, trygg og uhindret humanitær tilgang for å få inn nødhjelp til sivilbefolkningen i Gaza. Norge annonserte i går ytterligere 30 millioner kroner i humanitær støtte for å bidra til akutt helsehjelp, mat, husly og beskyttelse, og vil følge nøye med på behovene videre.

– Nå starter det vanskelige arbeidet for å følge opp våpenhvilen så den blir varig og for å få gjenopptatt politiske forhandlinger. Partene må komme tilbake til forhandlingsbordet for både å ta tak i de forholdene som utløste denne alvorlige krisen, og å fremforhandle en løsning på alle de utestående sluttstatusspørsmålene. Grunnleggende rettigheter må respekteres. På sikt er det kun en forhandlet to-statsløsning som vil skape varig fred, sier utenriksministeren.